Procedury - COVID - 19 » Wytyczne i wskazówki MEN i GIS

1. List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców - link

www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

2. Wskazówki dla rodziców

3. Wskazówki dla uczniów

Design by Akme3d © 2006