Pedagog szkolny » Dla Rodziców

Podobny obraz

 WAŻNE RZECZY - PRZECZYTAJ !!! 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 Kolejne zajęcia zrealizowane w ramach kampanii „Postaw na rodzinę – Mamy dla siebie czas” tym razem w klasie III. Poruszyliśmy temat wartości jaką jest rodzina, czym ona jest i jak wiele dla nas znaczy, a podczas wykonywania pracy plastycznej w tle towarzyszyła nam muzyka związana z rodziną np. Cleo-Dom, Magda Bereda – Co na to rodzina, Cleo & Kwiatkowsky – Bratnie dusze.

Na koniec dwugodzinnych zajęc nie zabrakło zabaw ruchowych w ramach relaksu i nagrody za świetną współpracę :)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - 10 PAŹDZIERNIKA 2020

Zdrowie psychiczne - przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. 

Stres - w obiegowym pojęciu stresem określa się stany emocjonalne spowodowane różnymi czynnikami środowiskażycia i pracy zawodowej, które mogą miećniepożądane konsekwencje zdrowotne lub powodująogólną, nieokreśloną uciążliwość życia. Przywykło się sądzić, że stres jest czymś złym, zapominając o tym, że określony poziom tego zjawiska jest niezbędny i chroni przed uczuciem znużenia i znudzenia. Bez stresu nie da się żyć.Stres to reakcja mobilizacyjna organizmu człowieka, umożliwiająca zaadoptowanie się do wymagań stawianych przezśrodowisko, w którym żyje. Chociaż stres faktycznie ma dwa oblicza (pozytywne i negatywne), to jednak częściej mówi się o jego negatywnych konsekwencjach.