Biblioteka » Czytelnictwo

KRAŚNIK

- MOJA MAŁA OJCZYZNA

Udaj się na wycieczkę po Kraśniku :

https://www.youtube.com/watch?v=3CHIgO6l4lo Kraśnik wycieczka po starej części miasta. Śladami historii

 

ACH , MÓJ KRAŚNIK JAKI CUDNY,

TO NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO JEST…

Wybrane źródła wiedzy na temat historii Kraśnika:

1. ‘’Słownik biograficzny Ziemi Kraśnickiej’’-wydany pod redakcją Jana S. Kamyka Kamieńskiego i Mariana Surdackiego ;

2.Jan Blachnio - ‘’Kraśnik 1914’’;

3.’’Regionalista. Czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego’’;

4.Wit Szymanek - ‘’Z dziejów Kraśnika i okolic w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944’’;

5.Tadeusz A. Wysocki -’’24 Pułk Ułanów im. Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego’’;

6. Jerzy S Wojciechowski - ‘’24 Pułk Ułanów’’.

7.24 Pułk Ułanów – Wikipedia, wolna encyklopedia

8. Historia 24. Pułku Ułanów - Kraśnik.eu - Oficjalny portal miasta Kraśnik (krasnik.eu)

9. 24. Pułk Ułanów (kalendarium) – 38/20 – KRAŚNIK DAWNIEJ i DZIŚ (wordpress.com)

10. Kraśnik : Muzeum 24 Pułku Ułanów (Muzea) (krasnik.eu)

11. Kraśnik.eu - Oficjalny portal miasta Kraśnik (krasnik.eu)

12.Bitwa pod Kraśnikiem – Wikipedia, wolna encyklopedia

13. o.krasniku.pl/category/krasnik

14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraśnik

15.Kraśnik - legenda o Janie i Cecylii :: Bajeczna Polska :: RMF FM

16. http://turystyka.krasnik.eu/index.php/z-czego-slyniemy

17. Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik – Wikipedia, wolna encyklopedia

18.Wielka Synagoga w Kraśniku – Wikipedia, wolna encyklopedia

19. Mała Synagoga w Kraśniku – Wikipedia, wolna encyklopedia

Co wiesz o mieście, w którym mieszkasz?

Co wiesz o Kraśniku w czasach II wojny światowej?

Przed wybuchem II wojny światowej w Kraśniku:

-stacjonował 24 Pułk Ułanów , który przybył do miasta 4.04.1922 roku.

Pułk opuścił miasto 14.08.1939 r. ;

-w mieście znajdowała się Fabryka Amunicji nr 2;

-Kraśnik był ważnym szlakiem komunikacyjnym. Przez niego biegła linia kolejowa Lublin -Kraśnik –Rozwadów oraz droga Lublin-Kraśnik-Annopol.

-pod koniec sierpnia 1939 r. w mieście została ogłoszona mobilizacja .

Dnia 1.09.1939 r. wojska niemieckie wkroczyły na ziemie Polski i rozpoczęła się II wojna światowa:

-2.09.1939 roku bomby lotnicze zostały zrzucone na teren Fabryki Amunicji nr 2;

- 4.09.1939 r. zostały zbombardowane tory kolejowe i urządzenia na stacji kolejowej, został zniszczony budynek stacji towarowej w Kraśniku;

- 6.09.1939 r. nastąpiło przerwanie łączności telefonicznej, wtedy pojawili się uciekinierzy zza Wisły oraz rozbite w walkach jednostki Wojska Polskiego. Rozpoczęła się ewakuacja Fabryki Amunicji nr 2 i jej pracowników;

- 8.09.1939 r. bomby niemieckie spadły na stację kolejową, zniszczeniu uległo kilka domów.

-dnia 15.09.1939 r. do Kraśnika wkroczyły jednostki 4. Dywizji Piechoty, którymi dowodził gen. Hansen.

17 września 1939 r . na wschodnie ziemie Polski wkracza Armia Czerwona. Grupy żołnierzy Armii Czerwonej były widziane od 1 października 1939 roku w pobliżu stacji kolejowej oraz w okolicy koszar     24 Pułku Ułanów. Dopiero 8.10.1939 r. wycofały się z Kraśnika.

KRAŚNIK POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ

Kraśnik wchodził w skład Generalnej Guberni. Znajdował się w powiecie janowskim. Siedziba władz powiatu mieściła się w Kraśniku przy ulicy Partyzantów (dziś ul. Piłsudskiego). W mieście znajdował się posterunek żandarmerii niemieckiej. Była też placówka gestapo i placówka policji kryminalnej.                  W pomieszczeniach budynku gimnazjum (ul. Klasztorna) mieściło się więzienie. Niemcy przetrzymywali w nim polskich żołnierzy , partyzantów, ludność cywilną. Organizowali obławy na ludność. Wywozili ją na roboty przymusowe do Niemiec. Rozstrzeliwali kraśniczan. Mieszkańcom konfiskowali majątki. Rolnicy musieli oddawać okupantowi mąkę, mięso, konie i inne produkty.

OBOZY KONCENTRACYJNE i OBOZY PRACY w Kraśniku:

OBÓZ KONCENTRACYJNY -BUDZYŃ; OBÓZ PRACY SYNAGOGA; OBÓZ PRACY BENZYNÓWKA ; OBÓZ PRACY - SŁUŻBA BUDOWLANA ; OBÓZ PRACY JEŃCÓW WOJENNYCH; GETTO .

KULTURA I OŚWIATA w Kraśniku

9 września 1939 r. zamknięto Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Kraśniku. Aresztowano wielu nauczycieli. Podczas okupacji w Kraśniku działały trzy szkoły podstawowe, z programów nauczania usunięto historię , geografię, j. polski. Działała prasa konspiracyjna, wydawano pisma: ‘’W natarciu’’, ‘’Do szeregu’’,‘ Wici żołnierskie’’. Rozwijało się tajne nauczanie. Warto tu zwróci uwagę na działalność np. nauczycielki Marii Byczewskiej.

WALKA Z OKUPANTEM

W Kraśniku działał ruch oporu. Działały oddziały: A) Związku Walki Zbrojnej (który został przekształcony od 14 .02.1942 r. w Armię Krajową); B) Batalionów Chłopskich; C) Armii Ludowej; D) Gwardii Ludowej. Oddziały zbrojne prowadziły akcje mające na celu m.in. odbijanie więźniów, a także prowadziły walkę z Niemcami.

WYZWOLENIE KRAŚNIKA

Wyzwolenie miasta nastąpiło w dniach 27-28 lipca 1944 roku . Dokonały tego 2 Fronty Radzieckie: Pierwszy Front Ukraiński oraz Pierwszy Front Białoruski. Razem z nimi do Kraśnika wkroczyły oddziały I Armii Ludowej Wojska Polskiego.

Zniszczenia miasta:

-na 2191 gospodarstw (stan przed wojną) zostało 724; -były duże zniszczenia budynków , których dokonano podczas bombardowań; - ogromne straty podniosła też ludność.

Design by Akme3d © 2006