Dokumenty szkolne
           
     „Wychowanie powinno zmierzać do wszechstronnego rozwoju ucznia zarówno od strony poznawczo-instrumentalnej, jak i aksjologicznej.
     Proces wychowania kształtuje się pod wpływem świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za to osób i instytucji.
    W pierwszym rzędzie ogromną rolę odgrywają rodzice, a następnie wychowawcy, którzy winni wspierać dom w jego oddziaływaniach.
   Wychowawcy powinni zmierzać do tego, aby podejmowane przez nich działania uwzględniały najpełniejszy rozwój dziecka.”

STATUT

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

 


 

Design by Akme3d © 2006