Zasady pracy od 17 maja

 Szanowni Państwo.

 Podajemy harmonogram nauki hybrydowej w klasach 4- 8 obowiązujący w dniach 17 – 28 maja 2021.

 a) 17, 18, 19 maja (poniedziałek, wtorek, środa) naukę stacjonarną mają klasy 4 i 6,

b) 17, 18, 19 maja – nauka zdalna dla klasy 7 i 8,

c)  20, 21 i 24 maja (czwartek, piątek i poniedziałek) – naukę stacjonarną ma klasa 7,

d)  20, 21 i 24 maja – nauka zdalna dla klasy 4, 6 i 8.

e)  28 maja – nauka stacjonarna dla klasy 8

 f)  28 maja – naukę zdalną mają klasy 4,6 i 7.

        Nauka stacjonarna odbywa się zgodnie z obowiązującym planem. Klasa 4 ma zajęcia w sali 25, klasa 6 w sali 28, klasa 7 w sali 26.

        Przypominamy, że w dniach 25 - 27 maja odbywa się egzamin ósmoklasisty i nie ma zajęć zdalnych ani stacjonarnych dla uczniów pozostałych klas (dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych). W tych dniach pracuje świetlica dla uczniów klas 1-3.

 Ponadto, od dnia 31 maja wszystkie klasy szkoły rozpoczynają naukę stacjonarną.

        Szanowni Państwo, nauka stacjonarna odbywa się z zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa – regulaminu i procedur opisanych na stronie szkoły w zakładce – PROCEDURY - COViD 19.

 

 Link - MEiN - harmonogram powrotu uczniów do szkół 

 

Procedury i regulamin są dostępne w zakładce - "Procedury - COVID 19".

 

Regulamin zdalnego nauczania w SP4

Regulamin użyczenia sprzętu

Wniosek o użyczenie sprzętu

Design by Akme3d © 2006