Wymagania edukacyjne

 Wymagania edukacyjne

edukacja wczesnoszkolna kl.1   

j. angielski kl.1                                                                              

edukacja wczesnoszkolna kl.2                                                    

j. angielski kl. 2                                                                          matematyka kl. 4

edukacja wczesnoszkolna kl.3                                                   matematyka kl. 6

j. angielski kl. 3                                                                           matematyka kl. 7

j. polski kl.4                                                                                 matematyka kl. 8

j. polski kl.6                                                                                 fizyka kl. 7

j. polski kl. 7                                                                                fizyka kl. 8

j. polski kl. 8                                                                                chemia kl. 7

j. angielski kl. 4                                                                            chemia kl. 8

j. angielski kl. 6                                                                            przyroda kl. 4

j. angielski kl. 7                                                                            geografia kl. 6

j. angielski kl. 8                                                                            geografia kl. 7

j. niemiecki kl. 7 - 8                                                                      geografia kl. 8

historia kl.4                                                                                   biologia kl. 6

historia kl. 6                                                                                  biologia kl. 7

historia kl. 7                                                                                  biologia kl. 8

historia kl. 8

plastyka kl. 4                                                                                   muzyka kl. 4

plastyka kl. 6                                                                                   muzyka kl. 6

plastyka kl. 7                                                                                   muzyka kl. 7

wf kl. 4

wf kl. 6                                                                                            religia 1- 8

wf kl. 7                                                                                            WOS kl. 8

wf kl. 8                                                                                            EDB kl. 8  

Design by Akme3d © 2006