Ubezpieczenie uczniów

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

UBEZPIECZENIA SZKOLNE 2019/2020

UCZEŃ CHRONIONY 24 godziny / dobę!

 

Kiedy jest ochrona z ubezpieczenia z tytułu nieszczęśliwych wypadków?

  • podczas pobytu w szkole
  • w drodze z domu do szkoły  i ze szkoły  do domu
  • w życiu codziennym, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą  
  • podczas uprawiania sportu ( z wyłączeniem sportów ekstremalnych i uprawianych
    w celach zarobkowych)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI , MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  DOSTĘPNE SĄ W SZKOLE LUB W ZAŁĄCZNIKU:

Załącznik:

Ogólne warunki ubezpieczenia od NNW

Ubezpieczenie uczniów - SP4

 

 

Design by Akme3d © 2006