Klasa 8

 KLASA ÓSMA WITA Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

2020/2021    
             

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kiełpinach 

      SAMORZĄD KLASOWY  

 

PRZEWODNICZĄCA - GABRIELA Ć

ZASTĘPCA- SZYMON S

SKARBNIK- MILENA M

 

wychowawca-WIESŁAW PYC

Design by Akme3d © 2006