Klasa 8

 KLASA ÓSMA WITA Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

2021/2022  
             

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kiełpinach 

      SAMORZĄD KLASOWY  

 

PRZEWODNICZĄCA

 Martyna Dziura

Patryk Mączka

SKARBNIK

Magdalena Wolak

Łącznik z biblioteką 

Kacper Kozik

wychowawca-Wojciech Łapa

Design by Akme3d © 2006