Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice !

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku rozpoczyna nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Zapisu dziecka dokonuje rodzic/opiekun prawny w kancelarii szkoły w godzinach 730-1530 lub poprzez wysłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów na pocztę szkoły: sp4krasnik@poczta.onet.pl. Dokumenty można też wrzucić do skrzynki podawczej przy szkole.

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem telefonu: 81 825 22 75

Zasady naboru do szkoły są następujące:

 

1.  Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły, wypełniacie Państwo:

a)    Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku

Złożenie przez Państwa wypełnionego druku jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do naszej szkoły. Pismo składamy w dniach 15 - 26 lutego 2021 r.

Druk ten otrzymujecie Państwo w kancelarii lub możecie pobrać poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:  

              Zgłoszenie kandydata do klasy 1
 

2.  Jeśli dziecko zamieszkuje poza obwodem naszej szkoły, ale zdecydowaliście Państwo zapisać je do SP4 wypełniacie:

a)    Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów przyjęcia.

b)   formularz Dane kandydata.  

Druki te otrzymujecie Państwo w kancelarii szkoły lub możecie je pobrać poniżej. Dokumenty należy składać w dniach 1 - 12marca 2021 r.

         Druki do pobrania  

        1.  Wniosek o przyjęcie do szkoły  

        2. Dane kandydata                   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła

 

Design by Akme3d © 2006