Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice !

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku rozpoczyna nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Zapisu dziecka dokonuje rodzic/opiekun prawny w kancelarii szkoły w godzinach 730-1530.

Na Państwa pytania odpowiemy w sekretariacie lub pod numerem telefonu:

81/825 22 75.

Zasady naboru do szkoły są następujące:

 

1.  Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły, wypełniacie Państwo:

a)    Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku

Złożenie przez Państwa wypełnionego druku jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do naszej szkoły. Pismo składamy w dniach 3-7 lutego 2020 r.

Druk ten otrzymujecie Państwo w kancelarii lub możecie pobrać poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:  

              Zgłoszenie kandydata do klasy 1
 

2.  Jeśli dziecko zamieszkuje poza obwodem naszej szkoły, ale zdecydowaliście Państwo zapisać je do SP4 wypełniacie:

a)    Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów przyjęcia.

b)   formularz Dane kandydata.  

Druki te otrzymujecie Państwo w kancelarii szkoły, możecie je składać w dniach

10 - 28 lutego 2020 r.

                                 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła

 

Design by Akme3d © 2006